Do Joo Nim

Dr. Joo Bang Lee – 10e Dan Hwa Rang Do®
Supreme Grandmaster (Do Joo Nim)
Chairman and Founder of the World Hwa Rang Do® Association


Dr.Joo Bang Lee, de oprichter van Hwa Rang Do®, begon zijn vechtkunst studie onder leiding van zijn vader. Deze was zelf ook een vechtkunstbeoefenaar. De vader leerde zijn zoons, Joo Bang Lee en Joo Sang Lee, Judo en Kendo vanaf het moment dat zij konden lopen. In maart 1942, bracht Dr.Lee’s vader zijn zoons bij de monnik Suam Dosa. De monnik, een persoonlijke vriend van de familie, was een bekende meester en Dr.Lee’s vader heeft hem kunnen overhalen om zijn zoons als zijn enige studenten tot hem te nemen. Zo begon hun formele training op de leeftijd van respectievelijk 5 en 6 jaar. Dit was het begin van een bijna 30 jaar durende vaderzoon relatie tussen Suam Dosa en de beide broers, Dr.Joo Bang Lee en zijn oudere broer Grand Master Joo Sang Lee, tot het moment dat Suam Dosa stierf. De beide broers gingen naar school waardoor hun trainingen plaats vonden tijdens de schoolvakanties en de weekeinden. Gezien het feit dat Suam Dosa’s huis maar een uur verwijderd was van hun huis konden zij normaal en regelmatig trainen.


De Lee familie leefde in de provincie Hamnam in het huidige Noord Korea. Na de Tweede Wereld Oorlog werd Noord Korea communistisch en de Lee Familie, net als duizenden andere Koreaanse familie, vluchtten samen met Suam Dosa naar Zuid Korea, waarbij zij genoodzaakt waren al hun bezittingen achter te laten. In eerste instantie vestigden zij zich in Inchon dichtbij Seoel, maar uiteindelijk vestigden zij zich in 1948 in de buurt van O Dae Mountains in Midden Korea. Het was hier dat Dr.Lee zijn training voortzette.

In het begin van de jaren 50, hoorde Dr.Lee dat er een nieuwe vechtkunst werd gegeven in de stad Taegu. De stijl bevatte technieken die gelijkwaardig waren aan die van Suam Dosa inclusief gewrichtsmanipulatie, werpen, grappling en andere “zachte” bewegingen. In 1950 brak de Koreaanse oorlog uit en Dr.Lee verhuisde naar Taegu waar hij privé-les kreeg in de stijl “Dae Dong Ryu Yusool” van Yong-Sul Choi. Dit duurde tot 1955 toen Dr.Lee de Mastergraad ontving in Yusool van Grand Master Choi.

In datzelfde jaar ging Dr.Lee weer terug naar Seoul en begon zijn universitaire studie, met als hoofdvakken Oosterse Geneeskunst en Business aan twee verschillende universiteiten.

Na het beëindigen van zijn universitaire studies, opende Dr.Lee zijn eerste openbare school in het centrum van Seoul, Chong-no 5. In die tijd was er maar één school en de stijl had de naam “Hwarang Musul”, wat betekende “Hwarang vechtkunst”. In de tijd dat Dr.Lee zijn eerste school opende waren er 14 andere vechtkunst scholen in geheel Seoul. De vechtkunst van Suam Dosa had geen naam, de monnik noemde het simpel weg “Um-Yang Mu-Sool” letterlijk vertaald “harde en zachte vechtkunsttechnieken”. Tot op de dag van vandaag is dit terug te zien in het Hwa Rang Do® logo dat de beoefenaars dragen op de achterkant van hun uniform. De monnik heeft altijd gezegd dat de technieken 57 generaties lang al overgedragen zijn vanaf de Silla Hwarang Warriors. Toen Dr.Lee zijn stijl een naam ging geven noemde hij het daarom Hwa Rang Do®, uit respect en als eer aan Suam Dosa en omdat hij wilde dat zijn studenten de Hwarang spirit en filosofie zouden volgen. Dit was niet alleen de eerste keer dat een vechtkunst de naam Hwa Ran g Do® kreeg maar het was ook de allereerste keer dat de Hwarang-organisatie werd gebruikt in samenhang met een ‘niet oorlog situatie’. In de vechtkunstwereld is er enige verwarring omtrent de naam ” Hwa Rang Do®”, daarom wil ik, voordat ik verder ga eerst het een en ander rechtzetten. Er zijn twee verschillende Chinese karakters welke als “Do” uitgesproken worden. De ene wordt in verband gebracht met de oude Silla Hwarangorganisatie wat betekent “een groep mensen”. En de andere wordt gebruikt in de vechtkunst Hwa Rang Do®, opgericht door Dr.Joo Bang Lee, wat betekent “de weg”. De uitspraak in het Koreaans is precies hetzelfde maar de betekenis is verschillend.

Doordat er grote studentenopstanden / rellen in Seoul ontstonden besloot Dr.Joo Bang Lee om zijn school te sluiten en de bergen in te gaan om zich weer aan te sluiten bij Suam Dosa. Dit verblijf duurde bijna twee jaar. Echter in 1962 werd Dr.Lee benaderd door de vader van Grand Master Moo-Hong Kim. Kim had ook Yusool getraind en had in 1961 zijn stijl de naam Shin Mu Kwan genoemd. Hij had een school geopend, maar omdat hij 22 werd moest hij zijn driejarige militaire dienstplicht vervullen. Dr.Lee werd ingehuurd om de school te runnen, omdat er geen instructeurs aanwezig waren. Dr.Lee heeft dit gedaan voor ongeveer drie maanden waarna hij zijn eigen Hwa Rang Do® school weer opende. Hij gaf toen overdag les in de school van Kim en in de avonduren gaf hij les in zijn eigen school. Doordat Dr.Lee in Kim’s school les gaf introduceerde hij, voor de eerste keer, vele Hwa Rang Do® Mu-Sool technieken aan Kim’s leerlingen.

Dr.Lee ontmoete vele andere vechtkunstbeoefenaars in zijn school en in de winter van 1962, tezamen met Uoo-Tak Kim, Moo-Jin Kim, Han-Chul Lee, Il-Woong Huh en In-Hyuk Suh, stichtte Dr.Lee de Korean Martial Art Vereniging (Han-Kuk Mu-Sool Hwe of te wel: Kuk Sool Hwe).

Kuk Sool Hwe was geen stijl maar een organisatie (Koreaans: Hwe), waar de leden samen kwamen als gelijken. Zij wisselden technieken uit en probeerden een gemeenschappelijk programma samen te stellen. Tot op de dag van vandaag zijn er nog restanten van Kuk Sool Hwe terug te vinden in het programma van vele Koreaanse vechtstijlen. Bijvoorbeeld; als een stijl een set van 15 technieken heeft met de naam “Kong Kyuk Kibon Sul” dan kan men ervan uit gaan dat de stijl een afstammeling is van de Kuk Sool Hwe organisatie. Desondanks waren er geen grote verschillen in de technieken, voor de leden van Hwa Rang Do® en Kuk Sool Won en toch bleven er verschillen in de toepassing van de individuele technieken.

Het originele logo voor Kuk Sool Hwe (handpalm met zwaard) is ontwikkeld door Dr. Lee. Het logo wordt nu toegepast door Hwa Rang Do® als een Tae Soo Do® logo, alleen het Koreaanse schrift is veranderd.

In December 1962 opende Dr. Lee het hoofdkwartier in Seoul. In Januari 1963 openden Han-Chul Lee en In-Hyuk Suh het Pusan hoofdkwartier. De Kuk Sool Hwe organisatie bestond van 1962 tot 1966. Nadat de organisatie werd opgeheven gaf Uoo-Tak Kim zijn school de naam Kuk Sool Kwan. In-Hyuk Suh noemde zijn school Kuk Sool Won, Moo-Jin Kim noemde het Hoshindo en Han Chul Lee veranderde de naam in Bulmudo.