Hwa Rang Do

the most complete martial art

Instructeurs

By on November 17, 2016

De verschillende verenigingen van Hwa Rang Do® Nederland vallen onder één organisatie. Hieronder staat de instructeurs van deze organisatie en de locatie waar zij de lessen verzorgen.

Susuk Sa Bum Nim Alex Krijger
locatie: Vlissingen

SSBN Alex is 4e dan Hwa Rang Do en beoefend deze bijzondere vechtkunst al meer dan 20 jaar. Hij is degene die de eerste contacten legde met de huidige grootmeester en Hwa Rang Do® naar Nederland heeft gebracht. SSBN Alex geeft al sinds 1994 les in Vlissingen en heeft in die jaren honderden studenten getraind en begeleid. Naast zijn rol als instructeur functioneert SSBN ook als voorzitter van Hwa Rang Do® Nederland. SSBN wordt in Nederland gezien als de vertegenwoordiger van onze vechtkunst en heeft nauwe contacten met de overkoepelende bond World Hwa Rang Do® Association.

 

Kyo Sa Nim Mike Kuyper
locatie: Bergen op Zoom

KSN Mike heeft momenteel de 2e dan in Hwa Rang Do en is een persoonlijke student van SSBN Alex. Voorheen was KSN Mike lid van een Tae Kwon Do vereniging maar deze besloot na drie jaar, in 2001, te stoppen. SSBN Alex las de oproep die de toenmalige vereniging deed en besloot de groep over te nemen en Hwa Rang Do® te onderrichten. Eind 2003 haalde KSN Mike de zwarte band in Tae Soo Do® en vanaf 2004 begon hij geleidelijk met het overnemen van de lessen. Momenteel is KSN Mike verantwoordelijk voor de vereniging als voorzitter van Bergen op Zoom/ Halsteren en draait hij de lessen op dinsdagavond.

 

Jo Kyo Nim Maikel Witjes
locatie: Halsteren

Jo Kyo Nim Maikel is een student van KSN Mike en heeft de 1e dan in Hwa Rang Do®. Vanaf september 2016 is in overleg met de vereniging besloten dat JKN Maikel de lessen in Halsteren draait op zaterdag ochtend. Dit doet hij in samenwerking met JKN Ray, met wie hij samen examen heeft gedaan. Naast de reguliere lessen verzorgt JKN Maikel ook supervisie tijdens de open trainingen en geeft hij wekelijks les in het onderdeel Gotoogi (grappling). Naast de rol van instructeur vervult JKN Maikel ook de rol van vice-voorzitter van Hwa Rang Do Bergen op Zoom.

 

Jo Kyo Nim Ray Kuyk
locatie: Halsteren

JKN Ray is net als JKN Maikel een student van KSN Mike met de 1e dan in Hwa Rang Do. Samen met JKN Maikel verzorgt hij de lessen in Halsteren en vervult hij een begeleidende rol in de persoonlijke aandacht naar de studenten toe. JKN Ray houdt toezicht op de kwaliteit en persoonlijke groei zodat iedereen de mogelijkheid krijgt om het curriculum onder de knie te krijgen. Nieuwe studenten die komen voor een proefles worden veelal begeleid door JKN Ray. Naast de rol van instructeur vervuld Jo Kyo Nim Ray ook de functie van secretaris van Hwa Rang Do Bergen op Zoom.

 

Sun Bae Sion Oppeneer
locatie: Terneuzen

SB Sion is zijn studie begonnen bij SSBN Alex in Vlissingen. Na het behalen van zijn zwarte band Tae Soo Do® zijn de eerste plannen ontworpen om een vereniging elders te starten. In April 2015 was het zo ver en heeft SB Sion de eerste lessen in Terneuzen opgestart. Momenteel draagt SB Sion de zwarte band in Tae Soo Do® en heeft hij de groene sjerp in Hwa Rang Do®.